Ministry for Pacific Peoples — Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori COVID-19 Vaccination Information in Cook Islands Māori (Kūki ‘Āirani Māori). Skip to content

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Te vairākau pāruru COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Na roto i te au vairākau-pāruru, pōnuiāʻau e te puʻapinga, tetai tuʻanga anoanoʻia no runga i te pāruruʻanga ia Aotearoa e to tatou au tangata tupu i roto i te Moana-nui-o-Kiva mei te COVID-19. Ka puʻapinga katoa te au vairākau no te ʻakaoraʻanga ‘aka‘ou i ta tatou kimiʻanga ravenga, e te ʻakatuʻeraʻanga ʻakaʻōu i to tatou au kena.

Kare e tutaki no te au vairākau-pāruru COVID-19. Kare teia i te ture no te iti tangata o Aotearoa.

Ka ʻōronga atu te vairākau-pāruru COVID-19 i te pāruruʻanga mei te manumanu no te tuātau ki mua. Māri ra, kia rave ua atu rāi tatou, i ta tatou tuʻanga, i te pāruruʻanga i te COVID-19 ki vaʻo, i to tatou au ʻoire tangata. Rave ua atu rāi, i te au ʻakaueʻanga ʻĀuro e ʻā: ʻōreiʻanga rima, iʻoʻanga QR codes, pataʻanga kia ʻangaʻanga te Bluetooth, ma te noʻoʻanga ki te kainga me ʻāpikepike maki.

Ia tatou e tomo nei ki roto i teia turanga ʻōu i te tamakiʻanga i te COVID-19, e mea puʻapinga rava atu, kia rauka te au ʻakakitekiteʻanga mei ko i te au ngāʻi tei ʻakamanaʻia. Te tamaki mai nei te ʻakakitekiteʻanga tarevake ia tatou i te tuātau e anoanoʻia nei kia ʻangaʻanga kapiti tatou kia mate te manumanu. Ka rauka iā koe te ʻakakitekiteʻanga ʻirinakiʻia, mei ko i; toʻou Taote, Healthline, toʻou District Health Board, te Marae Ora, e te kupenga uira a te Unite Against Covid-19, www.covid19.govt.nz.

Vairākau-Paruru COVID-19
COVID-19 vaccine frequently asked questions

Te parāni a Aotearoa no te rave‘anga i te pātia‘anga pāruru
New Zealand's vaccine rollout plan

Te pātia‘ia‘anga ki to‘ou vairākau pāruru COVID-19: ea‘a te ka tupu
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Me oti to‘ou pātia‘anga pāruru
After your immunisation