Cook Island Māori (Kūki ‘Āirani Māori)

Ta'anga'anga 'anga i tetai NZ COVID-19 app ei rekoti i ta'au au nekeneke'anga

COVID-19 Christmas Special: Cook Islands Community episode

Previous video updates

View previous update: Episode 10

View previous update: Episode 9

View previous update: Episode 8

View previous update: Episode 7

View previous update: Episode 6 

View previous update: Episode 5

View previous update: Episode 4

View previous update: Episode 3

View previous update: Episode 2

View previous update: Episode 1

Resources 

Vāito’anga I Testing – Updated 29 August 2020

Tāʻangaʻangaʻia te Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing

Tāʻangaʻangaʻia te Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing image

Make school unstoppable image

Au vāito‘anga no te COVID- na runga‘o, no te aronga e ‘oki mai nei mei te au basileia e kino nei te toto‘a‘anga o teia maki | Additional COVID-19 tests for returnees from higher-risk countries

Au vai-rakau COVID-19 | COVID-19 vaccines

Cook Islands Maori COVID-19 booklet - Alert Level 3 information and testing stations available in Auckland

Cook Islands Maori access to food flow chart

Au Karere Pū’apinga no runga i te toto’a o te maki COVID - 19 Coronavirus

  • Ko te ma’ata’anga i te toto’a ō te COVID-19 ka nā roto te reira i te ‘uāvare i roto i te mareti’e, e te mare, nō reira ko te rāvenga meitaki i te tāpū atu i teia toto’a’anga, ka nā roto i te no’o’anga ki te kainga me maki koe, mareti’e e te mare’anga ki roto i tō'ou po’o rima, ma te tāmā meitaki i tō'ou ngā rima (ma te tāmarō meitaki tikāi i te reira).
  • Me kua manamanatā koe, e ka ‘inangaro kimi tauturu koe mei ko mai i te tu’anga rapakau maki, e rīngi atu i te Healthline i runga i te nūmero tereponi 0800 358 5453 tei ‘akataka’ia nō te maki COVID-19 anake.
  • E au ‘akamatakite’anga tēta'i nō te aronga e anoano nei i te teretere atu ki va’o ake i teia Patireia, nō reira e ‘ākara meitaki i teia ngā tu’anga i runga i te ‘ātuitui roro uira,Safe travel website, e pēra te IATA Travel Centre website i mua ake i tō'ou tere.
  • Nō te au tuatua tika e te au karere ‘ōu te ka ‘irinaki tātou: ‘ātoro atu i te ‘ātuitui roro uira https://covid19.govt.nz/