Kiribati (Te taetae ni Kiribati )

Kabongana te NZ COVID-19 app n taua wmin mwanwanangam

COVID-19 Christmas Special - Kiribati Community episode

Previous video updates:

We produced a 6 video  series update for all the latest information from 24 April 2020 - 27 May 2020, they can be viewed here:

View previous update: Episode 6

View previous update: Episode 5

View previous update: Episode 4

View previous update: Episode 3

View previous update: Episode 2

View previous update: Episode 1

Resources 

Te tutuo I Testing - Updated 29 August 2020

Kamaiua am Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing

Kamaiua am Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing image

Make school unstoppable image

Raka n tutuo ibukia nake a karairaki n okira Nutiran man tabo ake e korakora iai te kararaoma ibukin te COVID-19 | Additional COVID-19 tests for returnees from higher-risk countries

COVID-19 vaccines (te iti ibukin totokoan te COVID-19) | COVID-19 vaccines

Kiribati COVID-19 booklet - Alert level 3 information & testing stations available in Auckland 

Kiribati access to food flow chart

Katanoata aika a kakawaki i bukin te COVID-19 ao butin te Coronavirus

  • E buti te Covid-19 man te timtim n ran ke bururu man te matie ao te bekobeko, ngaia are te kabane n tamaroa i bukin totokoan butina bwa ngkana ko aoraki ao ko riai n tiku ni mwengam. matie ao bekobeko nakon manokun baim, teboki baim ma te tobu, ao mani kamwaui raoi.
  •  Ngkana iai tabeaiangam ao ko kainnanoai anga ni buobuoki man botaki ni kuakua, tarebonia te Healthline i aon namban te Covid -19 ae 0800 358 5453 ae akea boona ao e uki n taai nako 24 te aoa, 7 te bong n te wiiki.
  • A rinanoaki mani kakabouaki katanoata i bukin boborau ma mamananga ngaia te bubuti  bwa kama kakaonimaki n tuoa Safe travel website ao te botaki ni kiba n te aonnaba ae IATA Travel Centre website ngkana iai managami nakon aba ianena.
  • I bukin ongora ni kaongora aika a boou ao koauaia nakon: https://covid19.govt.nz/