Ministry for Pacific Peoples — ‘Ōronga mai ‘i tā’au ‘aka’oki’anga tuatua nō runga ‘i te Roa’anga Tuātau ‘ō te au Tāmanako’anga ‘Ōronga mai ‘i tā’au ‘aka’oki’anga tuatua nō runga ‘i te Roa’anga Tuātau ‘ō te au Tāmanako’anga Skip to content

‘Ōronga mai ‘i tā’au ‘aka’oki’anga tuatua nō runga ‘i te Roa’anga Tuātau ‘ō te au Tāmanako’anga

‘Ōronga mai ‘i tā’au ‘aka’oki’anga tuatua nō runga ‘i te Roa’anga Tuātau ‘ō te au Tāmanako’anga

Ko te Tāmanako’anga ‘ō te Roa’anga Tuātau (LTIB) ‘e ‘akaue’anga ‘ōu teia nā te kavamani ‘i raro ake ‘i te Ture Tā’anga’anga ‘ā te Tāvini’anga ‘i te Kātoatoa 2020. Ka anoano rātou ‘i te au putuputu’anga ‘ē te au tipātimani ‘ō te kavamani, kia tāmanako nō tēta’i au mata’iti ki mua, mei te 10 mata’iti, ‘ākarakara matatio’anga ‘i te au tuātau ki mua ‘ē te au tauī’anga, te au tā’ī’ī ‘ē te au tika’anga pu’apinga tē kā ‘arapaki ‘ia Aotearo’a Nū Tīreni. Ka tauturu te au LTBI ‘i te au tāmanako’anga nō te roa’anga tuātau, kia rauka ‘i te tu’anga tāvini ki te kātoatoa ‘i te āru ‘i te au tauī’anga ‘ō te tuātau ki mua, ma te ‘ōronga ‘i te pu’apinga meitaki tikāi, ki te au tangata ‘i Aotearoa. Ka kitea tēta’i ma’ata’anga tuatua ‘akakite nō runga ‘i te au LTIB ki konei:

Long-term Insights Briefings | Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC)

Ko te tumu manako tā mātou ‘ē tāmanako mai nei kia ‘ākara’ia, koia ‘oki, kō te – ‘Akameitaki’anga atu ‘i te tārē’anga nūmero ‘āiteite-kore ‘ō te Patipika: Te au Tika’anga nō te ‘akamātūtūatu‘anga ‘i te ora’anga meitaki ‘ō te Patipika ‘i te au tuātau ki mua. Ka riro nā LTIB ‘ē ‘ōronga atu ‘i tēta’i tika’anga mārama ‘ō’onu tikāi nō runga ‘i te tārē’anga nūmero ‘āiteite-kore ‘ō te Patipika, ‘ei tauturu ‘i te au tuku’anga manako ‘ē te ‘akapapa’anga kaveinga nō te au tangata Patipika.

‘I raro ake ‘i te ture ‘akateretere’anga, ka anoano’ia mātou kia rave ‘ē rua raoni ‘ō te ‘uri’uri’anga manako ki te kātoatoa, ‘ei ‘akapāpū ē, ko te LTIB ‘openga, ka ‘akaāri mai tē reira ‘i te au manako ‘ō te kātoatoa – te mea mua, nō runga ‘i te tumu manako tei tāmanako’ia mai, ‘ē te rua, nō runga ‘i te au ‘akamārama’anga ‘ō te ‘akapapa’anga tuatua ‘i roto ‘i te LTIB.

Tē kimi nei mātou ‘i tēta’i au tātā’anga ‘ē te au ‘aka’oki’anga tuatua va’a, nō runga ‘i tō mātou tumu manako tei tāmanako’ia koia, te LTIB. Kua ‘anga mātou ‘i tēta’i au peapa tiki manako, tē ka rauka ‘i te ‘akakī ‘i runga ‘i tā mātou ‘ātuitui kupenga uira. Ko te au peapa mua teia, ‘i tā mātou ‘uri’uri’anga manako ki te kātoatoa. Ka ‘ōronga atu te reira ‘i te au tuatua ‘akakite pu’apinga, ‘ei tauturu iā koe ‘i tā’au ‘aka’oki’anga tuatua, ‘ē pērā te au ui’anga te kā āru mai:

  1. ‘Ea’a tō’ou manako ‘i teia ngā ‘āite’anga tei tāmanako’ia mai nō te Tārē’anga Nūmero Patipika, ‘ē te Tārē’anga Nūmero ‘Āiteite-kore ‘ō te Patipika?
  2. ‘Ea’a te ‘āite’anga ‘ō te Tārē’anga Nūmero Patipika, ‘ē te Tārē’anga Nūmero ‘Āiteite-kore ‘ō te Patipika kiā koe?
  3. Tē ‘akaāri mai āinei te au Tarē’anga Nūmero Patipika/’akako’uko’u’anga ‘i Aotearo’a ‘i tā’au e ‘akarongo nei nō rubga ‘i tō’ou matakeinanga?
  4. Ka ‘akapē’ea te au tārē’anga Nūmero Patipika ‘i te tauturu’anga ‘i te au matakeinanga Patipika?
  5. ‘Ea’a ‘i tō’ou manako, te au tika’anga ma’ata rava atu, mē kore, te au tautā’anga nō te Tārē’anga Nūmero ‘Āiteite-kore ‘ō te Patipika?
  6. Tē ‘akatika āinei koe ē, ‘e tāviri ‘akatika’anga te Tārē’anga Nūmero Patipika nō te Ora’anga Meitaki? ‘Ea’a te tumu?
  7. ‘Ea’a tā’au umuumu’anga nō te tārē’anga nūmero Patipika ‘i teia tuātau ‘ē, ‘i te tuātau ki mua?
  8. ‘Ea’a tēta’i atu au tumu manako, ka anoano koe ‘i te Minitirī kia ‘ākarakara atu, ‘i te au tuātau ki mua ‘i roto ‘i te au LTIB.
  9. ‘E au tuatua kē atu tā’au ka ‘inangaro ‘i te ‘o’ora mai?

Ka rauka iā koe ‘i te ‘ōronga ‘i tā’au au ‘aka’oki’anga tuatua nō runga ‘i te au ui’anga tā’au ka ‘inangaro, tei ‘ia koe ‘ua ē, ‘ea’a te ma’ata.

‘E peapa ‘aka’oki’anga tuatua tā mātou ‘ē vā nei ‘i runga ‘i te ‘ātuitui kupenga uira, tē ka ‘ōronga atu ‘i te tika’anga kiā koe, kia ‘akakite tika ‘ua mai ‘i tā’au au tuatua ma te muna kitea-kore’ia.

‘Īmēre mai ia mātou: [email protected]

Tuku mai nā roto ‘i te Pi’a Mēre: Policy Branch
Ministry for Pacific Peoples PO BOX 833
Wellington 6140 New Zealand

‘Ē mē ka ‘inangaro koe ‘i te piri ki roto ‘i te au ‘anga’anga ‘ā te au aronga kā rave ‘i te ‘anga’anga, ‘ākara’anga: ‘iri’iri-kāpua, ‘uri’uri’anga manako ta’i tangata kī tēta’i, ‘ātui mai kia mātou, ‘inē, ki kō ‘i te: [email protected]

Ka tōpiri te ‘aka’oki’anga tuatua ‘ā te Varaire, rā 28 ‘ō Tiānuare, 2022 ‘i te ora 5 ‘i te a’ia’i.

Ōmai ‘i tā’au ‘aka’oki’anga tuatua nō runga ‘i te Roa’anga Tuātau ‘ō te au Tāmanako’anga.