Kiribati

Updated 29 March 2020

KIRIBATI TRANSLATION

COVID-19 New Zealand is currently at Alert Level 4 -Kiribati Translation

Charles Enoka gives a message of support to the Kiribati community

Charles Enoka on Alert Level 4. Translation begins at 2.37mins. Tiku n te auti

______________________________________________________________________________________________

COVID-19: New Zealand Alert Level 3 - Kiribati Translation

Katanoata aika a kakawaki i bukin te COVID-19 ao butin te Coronavirus

  • E buti te Covid-19 man te timtim n ran ke bururu man te matie ao te bekobeko, ngaia are te kabane n tamaroa i bukin totokoan butina bwa ngkana ko aoraki ao ko riai n tiku ni mwengam. matie ao bekobeko nakon manokun baim, teboki baim ma te tobu, ao mani kamwaui raoi.
  •  Ngkana iai tabeaiangam ao ko kainnanoai anga ni buobuoki man botaki ni kuakua, tarebonia te Healthline i aon namban te Covid -19 ae 0800 358 5453 ae akea boona ao e uki n taai nako 24 te aoa, 7 te bong n te wiiki.
  • A rinanoaki mani kakabouaki katanoata i bukin boborau ma mamananga ngaia te bubuti  bwa kama kakaonimaki n tuoa Safe travel website ao te botaki ni kiba n te aonnaba ae IATA Travel Centre website ngkana iai managami nakon aba ianena.
  • I bukin ongora ni kaongora aika a boou ao koauaia nakon: https://covid19.govt.nz/

Resource 

YouTube videos (Kiribati)