Ministry for Pacific Peoples — Te 'Gana Tuvalu | Tuvalu COVID-19 Vaccination Information in Tuvalu (‘Te Gana Tuvalu) Skip to content

Te 'Gana Tuvalu | Tuvalu

Te 'Gana Tuvalu | Tuvalu

Te suki puipui o te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

A suki puipui kola e galue ʻlei se feitu tāua e tasi ke puipui kiei a tino Niu Sila mo tou tuākoi i te Pasefika mai te COVID-19. A suki puipui ka tāua foki ki te fakaʻleiga o te maumea o te atufenua pena foki mo te toe talaga o tou tuākoi.

A suki puipui o te COVID-19 e se togi. Kae e se fakatulafonogina mo so se tino i Niu Sila ke suki.

A suki puipui o te COVID-19 ka fakatoka se puipuiga mo te lumanai mai te manu ʻpisi. Kae e ʻtau tatou o tumau te fai o tou tusaga o puipui tou komiuniti mai te COVID-19. E ʻtau mo tatou o tausi ki tulafono Tāua e fa: fulu lima, kopi a Fakamauga o Fakamatalaga (scanning QR codes), fakaola te Bluetooth kae nofo fale ma masaki.

I te sasalega a tatou i te tulaga fou o ʻteke te COVID-19, ka tāua ki loa fakatusa mo taimi mua ke mafai o maua a fakamatalaga fakapatonu. Fakamatalaga se tonu e se fesoasoani kia tatou mafai e manakogina ne tatou o galue fakatasi o ʻteke te manu ʻpisi. E mafai ne koe o maua a fakamatalaga fakapatonu mai: tau tokita, telefoni o te Olaʻlei, Komiti o te Olaʻlei i tou fakai, te Minisituli o te Olaʻlei mo te itulau i fesokotakiga o fakamatalaga o ʻTeke te Covid-19, (Unite Against Covid-19 website) www.covid19.govt.nz

Fakamauga tou igoa mo te suki puipui o te COVID-19
Booking your COVID-19 vaccination

Faagata o te COVID-19
COVID-19 vaccine frequently asked questions

Palani a Niu Sila ki te fakaokoga o suki puipui
New Zealand's vaccine rollout plan

Faiga tau suki puipui i te COVID-19: nea fakamoemoega ki ei
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Te otiga tau suki puipui
After your immunisation