Samoa (Gagana Samoa)

O fe’au taua e uiga i le COVID – 19 Coronavirus

O le COVID – 19 e matua pepesi tele i le taimi e te tale pe mafatua ai, o le mea la e puipuia ai le pesia o isi tagata, o lou nofo lelei i le fale pe a e fa’alogo atu e te ma’i. Ia e tale pe mafatua foi i lou ogalima, ma ia fufulu mama ou lima i se fasimoli ma solo mama lelei.

Afai e iai se tulaga e te popole ai i so’o se mea, pe iai fo’i sau fesili, e iai le numera a le COVID – 19  o le 0800 358 5453 e te vili ai, e leai se totogi ma e avanoa foi e fesoasoani ia te oe mo le 24 itula 7 aso o le vaiaso.

O tulaga o femalagaa’iga, o lo’o aiaia pea ma fesuia’i e tusa ai ma puipuiga o le pepesi o le fa’ama’i. Fa’amolemole siaki le Safe travel website ma IATA Travel Centre website pe afai o le a e malaga i atunu’u i fafo.

 Mo tulaga uma lata mai o lenei fa’aaliga, va’ai le https://covid19.govt.nz/


Previous video updates in Gagana Samoa

Episode 13, 18 February 2021
Episode 12, 15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Samoan Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6
Episode 5
Episode 4
Episode 3 
Episode 2
Episode 1

Translations and resources 

Siaki: Testing - Updated 29 August 2020

Ki le Bluetooth tracing: Turn on Bluetooth tracing

Ki le Bluetooth tracing: Turn on Bluetooth tracing image

Siaki faaopoopo o le COVID-19 mo tagata ua toe taliu mai atunuu o loo pepesi malosi ai le faama‘i: Additional COVID-19 tests for returnees from higher-risk countries
Tuipuipui o le COVID-19: COVID-19 vaccines
Samoan COVID-19 booklet: Alert Level 3 information and testing stations available in Auckland