Kiribati (Te taetae ni Kiribati)

Auckland is at Alert Level 3.
The rest of New Zealand is at Alert Level 2.

Please watch the video below in Te taetae ni Kiribati: Kabouan tain rongorongo iaon COVID-19  and note down the Alert Level 3 and Alert Level 2 guidance. Travel in and out of Auckland is restricted. These measures will remain in place for 7 days.

Taiaoka taian utu ti kainanoia ba tina ira kanoan taian babaire man te botaki ni kuakua ibukia te botanaomata:

 • Teboka baim
 • Tiku ni mwengam, inanon am kamronron
 • Mwakuri ni mwengam ngkana ko kona
 • Kateimatoa te taua raroa 2 te mita itinanikun mwengam ao 1 te mita inanon am tabo ni makuri
 • Rabuna ubum ngkana ko otinako ni kitana mwengam
 • Taua mwin te tabo are ko nako iai ao karaoa aei ni kabongana te NZ Covid Tracer app
 • Ao ni kabaneana, taiaoka ma karaoa te tutuo ngkana iai iroum taian kanikina n aron aikai:
  • te bekobeko 
  • e rietata kabuebuem (n aki raka iaon 38degree Celcius)
  •  te bono n ike
  •  e maraki buam
  •  matie ao ni ngako
  •  e bua am aroboi nte tai ae uarereke

 

Ngkai ea buti te Covid-19 inanon ara bobotaki ni komuniti, ao n te tai aei ea rangin kakawaki ba tina bane ni kakamwakuri. 

Ti kona ni bane ni katoka butanakon te aoraki aei.

Previous video updates in Te taetae ni Kiribati

Episode 13, 18 February 2021
Episode 12, 15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Kiribati Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2
Episode 1

Translations and resources 

Te tutuo: Testing - Updated 29 August 2020

Kamaiua am Bluetooth tracing: Turn on Bluetooth tracing

Kamaiua am Bluetooth tracing: Turn on Bluetooth tracing image

Raka n tutuo ibukia nake a karairaki n okira Nutiran man tabo ake e korakora iai te kararaoma ibukin te COVID-19: Additional COVID-19 tests for returnees from higher-risk countries
COVID-19 vaccines (te iti ibukin totokoan te COVID-19): COVID-19 vaccines
Kiribati COVID-19 booklet: Alert level 3 information & testing stations available in Auckland