Skip to content

Te Gana Tuvalu | Tuvalu

Te Gana Tuvalu | Tuvalu

Kafai koe e maua ne te fūlu masani (cold) io me ko fakaasiga o te COVID-19, fakamolemole nofo fale kae telefoni ki te napa o te Olaʻlei (Healthline) i te 0800 358 5453 e se ‘togi io me ki tau tokita mo se fautuaga e uiga ke fai te sukesukega. Manatua, me e se ʻtogi ma fai te sukesukega.

Kafai e isi se fakalavelave tupu fakavave, telefoni fakavave ki te 111.

I te Levolo 3 o Fakatokaga e ʻtau koe o:

 • Tausi te 2 mita te vā mai nisi tino mai tua o tou kaufale, io me 1 te mita i te koga galue.
 • Pei ki mea puipui mata manafai:
  • ko 12 ou tausaga io me silia atu i koga i loto i fale e sologina ne tino pela mo faletusi, fale tausi mea taumua mo koga i sitoa lasi.
  • koe se tino ʻtogi kae fakafesagai mo tino galue i koga talimalo io koga e sologina ne tino.
  • e faigata te tu vāsia (te mea tenei e se se fakatonuga kae se matuā manatu fesoasoani).
 • Fakamau te koga ne fano koe ki ei kae ko ai foki ne fetaui mo koe. Fakaaogā te Polokalame te NZ COVID i Fakamaoniga (NZ COVID Tracer app), te Tusi o te NZ COVID (NZ COVID Tracer booklet), io me fakamau ki se tusi.
 • Nofo fale manafai koe masaki. Sa fano kite galuega io me ki te akoga. Sa fakatasitasi ki faiga mea.
 • Fesokotaki ki te telefoni o te Olaʻlei ke fai tau sukesukega manafai e isi ne fakaasiga o te COVID-19. Kafai ne fai tau sukesukega, nofo fale kae nofo-tokotasi ke oko ki te taimi ko maua te ikuga.
 • Fakavave loa o nofo-tokotasi manafai ko fakaailoa atu.
 • Fulu kae fakamalō sāle ou lima.

Toe onoono atu e uiga mo:

Te olaga i te levolo 3 | Living at Level 3

Sukesukega

Koga ko iloilogina (Locations of interest)

Fakamauga o tino ne nofo pili (Contact tracing)

Fakaasiga o te manu ʻpisi o te COVID-19

I te Levolo 2 o Fakatokaga e ʻtau koe o:

 • Tumau te 2 mita te tu vāsia mai nisi tino i tua o tou kaufale, io me 1 te mita i te koga galue.
 • Pei ki mea puipui mata manafai :
  • koe ko 12 ou tausaga io me silia atu kae nofo i koga i loto i fale e sologina ne tino pela mo faletusi, fale tausi mea taumua pena foki mo koga i sitoa lasi .
  • koe se tino ʻtogi kae fakafesagai mo tino i koga talimalo io me ko koga e sologina ne tino.
  • e faigata te tu vāsia (te mea tenei e se koia se fakatonuga kae se manatu fesoasoani)
 • Fakamau a koga ne fano koe ki ei kae ko oi foki ne fetaui mo koe. Fakaaogā te Polokalame te NZ COVID i Fakamaoniga (NZ COVID Tracer app), te Tusi o te NZ COVID (NZ COVID Tracer booklet), io me ko fakamauga i se tusi.
 • Nofo fale manafai koe e masaki. Sa fano kite galuega io me ki te akoga. Sa fakatasitasi ki faiga mea.
 • Fesokotaki ki te telefoni o te Olaʻlei ke fai tau sukesukega manafai e isi ne fakaasiga o te COVID-19. Kafai ne fai tau sukesukega i te COVID-19, nofo fale kae nofo-tokotasi ke oko ki te taimi ko maua te ikuga.
 • Fakavave loa o nofo-tokotasi manafai ko fakailoa atu.
 • ʻFulu kae fakamalō sāle ou lima.

Toe onoono atu e uiga mo:

Te olaga i te levolo 2

Sukesukega

Koga ko iloilogina (Locations of interest)

Fakamauga o tino ne nofo pili (Contact tracing)

Fakaasiga o te manu ʻpisi o te COVID-19