Skip to content

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Me e manamanatā poʻitirere toʻou, taniuniu viviki i te numero 111.

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3 kia koe:

 • ʻAkamamao e 2-mita mei tetaʻi atu i vaʻo ake i te ngutuʻare, me kore ra, e 1-mita i te au ngāʻi ʻangaʻanga.
 • ʻAʻaonaʻia tetaʻi tāpoki mata me:
  • e 12, e tere atu, ōʻou mataʻiti, i roto i te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata, mei te libraries, museums, e te shopping malls.
  • e tangata ʻāriki koe i te tangata ʻokoʻoko, i ko i te au ngāʻi ʻārikiʻanga tangata, me kore ra, te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata.
  • engatā te ʻakamamaoʻanga (kare teia i te ʻakaueʻanga, māri ra, te tāmanako pakari ia atu nei).
 • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetaʻi mānga puka NZ COVID, no te āruʻanga me kore ra, te au tātāʻanga.
 • No‘o ki te kainga, me e maki koeʻ. Auraka e aere ki te ʻangaʻanga, me kore ra, ki te ʻāpiʻi. Auraka e tomo ki roto i te tangata.
 • Taniuniuʻia te Healthline, i te teateamamao i tetaʻi vāitoʻanga, me tei runga iākoe tetaʻi au ʻakairo-maki COVID-19. Me vāitoʻia koe no te COVID-19, noʻo ki te kainga i te ʻakatakake iākoe ʻuāʻorāi, kia ʻoki rava atu toʻou vāitoʻanga.
 • ʻAkatakake viviki iākoe ʻuāʻorāi me karangaʻia atu.
 • ʻOrei ma te tāmarō putuputu i toʻou rima.

Kimi maata atu no runga i te:

Te oraʻanga i raro ake i te turanga 3 

Vāitoʻanga

Te au ngāʻi e ʻākara matatio ia nei

Te kimikimiʻanga i te aronga i piri-vaitata ana koe

Te manumanu COVID-19, e te au akairo-maki

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2 rave koe i te:

 • ʻAkamamao e 2-mita mei tetaʻi atu i vaʻo ake i te ngutuʻare, me kore ra, e 1-mita i te au ngāʻi ʻangaʻanga.
 • ʻAʻaonaʻia tetaʻi tāpoki mata me:
  • e 12, e tere atu, ōʻou mataʻiti, i roto i te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata, mei te libraries, museums, e te shopping malls.
  • e tangata ʻāriki koe i te tangata ʻokoʻoko, i ko i te au ngāʻi ʻārikiʻanga tangata, me kore ra, te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata.
  • engatā te ʻakamamaoʻanga (kare teia i te ʻakaueʻanga, māri ra, te tāmanako pakari ia atu nei).
 • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetaʻi mānga puka NZ COVID, no te āruʻanga me kore ra, te au tātāʻanga.
 • No‘o ki te kainga, me e maki koeʻ. Auraka e aere ki te ʻangaʻanga, me kore ra, ki te ʻāpiʻi. Auraka e tomo ki roto i te tangata.
 • Taniuniuʻia te Healthline, i te teateamamao i tetaʻi vāitoʻanga, me tei runga iākoe tetaʻi au ʻakairo-maki COVID-19. Me vāitoʻia koe no te COVID-19, noʻo ki te kainga i te ʻakatakake iākoe ʻuāʻorāi, kia ʻoki rava atu toʻou vāitoʻanga.
 • ʻAkatakake viviki iākoe ʻuāʻorāi me karangaʻia atu.
 • ʻŌrei ma te tāmarō putuputu i toʻou rima.

Kimi maʻata atu no runga i te:

Te oraʻanga i raro ake i te turanga 2

Vāitoʻanga

Te au ngāʻi e ʻākara matatio ia nei

Te kimikimiʻanga i te aronga i piri-vaitata ana koe

Te manumanu COVID-19, e te au akairo-maki