Skip to content

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

New Zealand is at Alert Level 1

Te anoanoʻia nei te katoaʻanga o Aotearoa kia:

  • ʻŌrei ma te tāmaro putuputu i toʻou rima kia mate te manumanu. Tāʻangaʻangaʻia te puʻa e te vai no tetai 20 tēkona. Tāmarō meitaki.
  • Tāpokiʻia te au mare e te au maretiʻa, teia te ʻākaraʻanga, na roto i te mareʻanga, me kore ra, i te maretiʻaʻanga ki roto i toʻou poʻo rima.
  • Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e ʻakairo-maki mei te flu rāi toʻou, noʻo ki te kainga, tāniuniuʻia toʻou taote, me kore ra, tāniuniu atu i te Healthline no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAuraka e teretere aere, ʻauraka e aere ki te ʻāpiʻi, me kore ra, ʻauraka e aere ki te ʻangaʻanga.
  • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetai mānga puka COVID-19 me kore ra, te au tātāʻanga.

Te oraʻanga i raro ake i te turanga 1 | Living at Level 1

Moni tauturu no te au mea anoano‘ia| Help with essential costs

Quarantine-free travel from New Zealand to the Cook Islands

Quarantine-free travel from the Cook Islands to New Zealand